Wat doen wij?

Het Coördinatiepunt Educatie vervult een rol in diverse lokale en regionale netwerken die betrokken zijn bij de uitvoering van formele en non-formele educatie. De trajecten voor volwasseneneneducatie zijn een middel om te participeren, te werken, gezond te leven en een bijdrage te leveren aan de maatschappij.

De kerntaken van het Coördinatiepunt Educatie zijn:
 
Begeleiden van deelnemers

Trainen en scholen
Wij verzorgen de basistraining en verdiepingsmodules voor vrijwilligers die ondersteunen bij non-formele educatietrajecten. Daarnaast scholen wij professionals in het herkennen en bespreekbaar maken van laaggeletterdheid

Deskundigheidsbevordering
Door het organiseren van lokale en regionale bijeenkomsten zoals intervisie en workshops over doelgroepen, leveren wij een bijdrage aan de algemene deskundigheidsbevordering

Advies en ondersteuning
Wij ondersteunen vrijwilligers bij de uitvoering van non-formele educatietrajecten. Wij adviseren organisaties die functioneren in ons samenwerkingsverband over een effectieve aanpak in de herkenning van laaggeletterdheid