Ik wil helpen als professional

Ben jij als professional werkzaam op het gebied van bijvoorbeeld werk, inkomen, welzijn, gezondheid of onderwijs? Dan is de kans groot dat je wel eens in contact komt met mensen die laaggeletterd zijn.

Een beetje kunnen lezen, schrijven, rekenen of werken met de computer is al gauw nodig om zelf een formulier in te kunnen vullen of post te kunnen begrijpen. Het herkennen van laaggeletterdheid en daar in je begeleiding alert op zijn, is een eerste onmisbare stap bij de integrale aanpak van laaggeletterdheid.

Lees hier meer over hoe je laaggeletterdheid in je omgeving kunt herkennen én hoe je het bespreekbaar kunt maken. 

Het belang van samenwerking tussen alle betrokken partijen in het (sociale) netwerk van een laaggeletterde is van groot belang. Een gezamenlijke aanpak doorloopt een aantal fasen