Wat is laaggeletterdheid?

Laaggeletterd ben je als je moeite hebt met:

  • Het invullen van formulieren (toeslagen, aanmelden, belastingzaken)
  • Voorlezen aan (klein)kinderen
  • Reizen met het openbaar vervoer, lezen van straatnaamborden
  • Omgaan met de computer, bijvoorbeeld solliciteren
  • Online betalen en pinnen

Je mist basisvaardigheden op het gebied van taal, rekenen en/of computer.

Dit kan grote gevolgen hebben. De kans is groot dat je minder sociaal actief, gezond en zelfstandig bent. Het vinden van een baan is moeilijker, je hebt meer moeite met geldzaken en het beïnvloedt je gezondheid. Daar komen dan nog gevoelens van schaamte, onbegrip en afhankelijkheid bij.