Hoe kun jij helpen?

Als vrijwilliger kun je mensen helpen om beter te leren lezen, schrijven, rekenen en omgaan met computers en internet. Dat doe je vaak samen met een docent.

Als professional kun je een zeer belangrijke rol spelen in het signaleren en doorverwijzen van laaggeletterden.


Wil jij het verschil maken in het leven van mensen die moeite hebben met taal, rekenen en computer?
Lees dan ook het verhaal van één van onze vrijwilligers. Zij begeleidde Ahmed en Mustafa:

 

Weer naar school
In september 2016 startte één van onze taalvrijwilligers een begeleidingstraject met Mustafa en Ahmed*. Ze hadden moeite met communiceren op de werkvloer vanwege hun immigratie-achtergrond. Mustafa is een rustige, stille man, komt uit Turkije en woont 10 jaar in Nederland. Ahmed praat graag, snel en is moeilijk te verstaan. Hij komt uit Nigeria en woont hier 9 jaar.

Flexibel
Mustafa moest erg wennen aan de situatie dat hij weer in de ‘schoolbanken’ zat. Ahmed zag ook gelijk kansen en mogelijkheden. Omdat beide heren in ploegendienst werken, moest de vrijwilliger erg flexibel zijn. Ze zaten regelmatig ‘s morgens vroeg om 8.00 uur al in een lokaal te oefenen of pas om 17.00 uur. Regelmatig kwamen de heren uit de nachtdienst, gingen eerst een uur naar ‘taalles’ en dan naar huis om te slapen.

Confrontatie
Op een dag was de vrijwilliger bezig de zinsconstructie uit te leggen en had mijn hulp nodig. Mustafa was het er helemaal niet mee eens. Wat zij op het bord schreef klopte niet. Hij snapte er niets meer van: “Het voelt niet goed, ik doe het altijd heel anders!” Het werd zijn eerste ‘harde’ confrontatie met het feit dat hij zichzelf een ‘kromme’ manier van praten had aangeleerd. Hij wist dat wel, maar iedereen begreep hem wel, het gaf nooit echt problemen. Toen het besef tot hem doordrong brak er in eerste instantie iets van paniek uit. De weken erna werd er extra geoefend op zinsconstructie.

Wat wil je bereiken?
Deze week hebben we met z’n vieren het afgelopen jaar geëvalueerd. We vroegen ook: wat wil je bereiken en wat heb je nodig? Ahmed: “Vroeger zeiden mensen vaak dat ze me niet verstonden. Maar dat heb ik al een tijdje niet gehoord. Hij sprak minder snel en articuleerde beter. Hij heeft nog wel veel moeite met spelling en woordenschat. Zijn taalles bij onze vrijwilliger zou eindigen, want hij had zich opgegeven op het Friesland College voor de Basisvaardigheden training aldaar. Hij had al met zijn leidinggevende overleg gehad over zijn werkrooster en aanpassingsmogelijkheden om naar school te kunnen gaan.

Voelt niet als school
Mustafa gaf aan graag met de vrijwilliger verder te willen gaan. Hij vindt de begeleiding erg plezierig. Belangrijk voor hem is dat het niet voelt als ‘school’! Onze vrijwilliger: “Als Mustafa vastliep met het maken van een huiswerk opdracht, deden ze dat samen tijdens de taalles. Er werd geen druk uitgeoefend. Mustafa legde verder uit dat hij heel graag meer wil oefenen met de zinsconstructies. Hij is erg gemotiveerd om dat ‘kromme’ spreken af te leren. De vrijwilliger gaf aan meer behoefte te hebben aan handvatten voor de begeleiding. Soms loopt ze tegen de grenzen van haar handelingsbekwaamheid aan. Omdat ze het afgelopen jaar ook een dagdeel vrijwilligster was (en nog is) bij een NT2 inburgeringsgroep, deed ze daar veel ideeën en ervaringen op die ze kon gebruiken in haar begeleiding.

Dromen en ambities
Ondanks haar eigen gevoel van onervarenheid kan ik alleen maar tot de conclusie komen dat deze intensieve, kleinschalige aanpak tot enorme resultaten leidt. De zorg op maat, het niet ‘hoeven’ presteren, de relatieve veiligheid en intimiteit zijn denk ik de belangrijkste factoren die dit bewerkstelligen.

Het resultaat is wellicht niet dat deze heren vloeiend en vlekkeloos communiceren, het resultaat is dat ze weer dromen en ambitie koesteren en intrinsiek gemotiveerd zijn om te groeien. Voor zichzelf of voor de toekomst van hun kinderen.

Peta Bartlema, taalcoördinator Digitaalhuis Heerenveen

 

* de namen zijn gefingeerd