Hoe herken je laaggeletterdheid?

Ken je iemand bij wie je vermoedt dat hij of zij moeite heeft met lezen, schrijven, rekenen of het werken met de computer?
Vaak kunnen zij dit goed verbergen. Misschien ken je deze excuses: ‘ik ben mijn bril vergeten’, ‘ik vul het thuis wel in' of: 'ik dacht dat de afspraak morgen was'. 

Herken je één of meer van onderstaande situaties bij iemand?

  • moeite met het formuleren van vragen of klachten
  • vragen stellen over informatie die al eerder is uitgereikt
  • een folder niet goed bekijken (ogen bewegen niet over de tekst)
  • moeite met afspraken: afspraken niet noteren, regelmatig te laat komen of helemaal niet komen 

Vraag diegene waar hij of zij tegenaan loopt: wat wil je leren?

Stimuleer diegene om een cursus of opleiding te volgen. Wij bieden in heel Friesland, cursussen aan, dus altijd dichtbij .
Onze groepen zijn klein, zodat we persoonlijke aandacht en les op maat kunnen geven. De lessen worden gegeven door goed opgeleider docenten die vaak door vrijwilligers worden gebeleid.