De fases in de aanpak van laaggeletterdheid

Om laaggeletterdheid effectief aan te pakken is een ketenaanpak essentieel. Dit is zo belangrijk, omdat laaggeletterdheid niet op zichzelf staat. Het is meestal één van de problemen, maar daarmee ook onderdeel van de oplossing. Dat wil zeggen dat er vanuit een ketenaanpak een actieve samenwerking plaatsvindt tussen werkgevers en uitkeringsinstanties, onderwijs, zorg, welzijn, vrijwilligersorganisaties en bibliotheken.

Uit de praktijk blijkt dat een effectieve aanpak van laaggeletterdheid een bepaalde fasering doorloopt: