Extra trainingen

Na afronding van de basistraining kun je je inschrijven voor meerdere extra trainingen:

Lezen
Je leert leren lezen, bepaalde leesstrategieën, de lesmethode SUCCES!.
Je leert over situaties die voorkomen bij het begeleiden bij leren lezen.

Schrijven
Je leert: de aspecten van schrijven en schrijfvaardigheid helpen verbeteren, feedback geven op schrijfwerk en communicatie en motivatie naar de deelnemer toe.

NT2: spreken en begeleiden
Je leert het belang van spreekvaardigheid voor anderstaligen en de grote rol die jij als vrijwilliger daarbij kan spelen.
Je leert de aspecten die spelen bij spreken en hoe je begeleidt bij het verbeteren van de spreekvaardigheid van een deelnemer
Je leert de grenzen van feedback en de variëteit aan werkvormen.

Lesmethode  'SUCCES!'
Je maakt nader kennis met de lesmethode SUCCES!  je leert over thema’s, opbouw, werken met de SUCCES!-boekjes
Je gebruik maken van de taalhulp en het geven van feedback.

Taal voor thuis
Taal voor Thuis is een cursus van twintig bijeenkomsten voor ouders die wordt gegeven door taalvrijwilligers. De cursus bestaat uit een deel voor ouders van peuters en kleuters, en een deel voor ouders van kinderen op de basisschool. Tijdens de cursus leren ouders de taalontwikkeling van hun kind te stimuleren, bijvoorbeeld door te oefenen met taalspelletjes en door vragen te stellen.

Als taalvrijwilliger kun je deze ouders begeleiden (individueel of in een groep) wanneer je na de basistraining deze extra 2 modules hebt gevolgd.

Tijdens de cursus leer je ouders de taalvaardigheid van hun kind te stimuleren door bijvoorbeeld oefeningen met taalspelletjes of vragenstellen. Verder heeft de cursus als doel de betrokkenheid van de ouders te vergroten. Daarvoor oefenen ze met het voeren van tienminutengesprekken of het helpen bij huiswerk en werken ze aan thema’s waar hun kinderen ook mee bezig zijn.

EVA (campagne Go mama!)
EVA staat voor: Educatie voor Vrouwen met Ambitie. De training bestaat uit 2 verschillende modules waarin je als vrijwilliger getraind wordt om vrouwen te begeleiden om hun talenten te herkennen en hun ambitie en doelen waar te maken:


Module ‘In je kracht’: hierin leer je als vrijwilliger vrouwen te stimuleren om eigen talenten en toekomstmogelijkheden te stimuleren en toekomstmogelijkheden te verkennen.
Module: ‘Aan de slag’: in deze module leer je als vrijwilliger vrouwen te begeleiden met een concrete wens richting een opleiding, een betaalde baan, of eigen onderneming.

Voor 't zelfde geld
Dit is een methode die speciaal gemaakt is voor mensen die hun administratie op orde willen hebben en die moeite hebben met lezen, rekenen en schrijven.
In de lessen krijgen de deelnemers een goed overzicht van hun financiën en alles wat daarbij hoort.
De cursus gaat over zaken al: omgaan met geld, budgetteren, internet bankieren, enz.

Voor vrijwilligers die met de methode willen werken is een e-learning beschikbaar. In de e-learning, ontwikkeld in samenwerking met het Nibud, komt het volgende aan bod:

  • Financiële problematiek en laaggeletterdheid
  • Signaleren van financiële problemen
  • Begeleiden bij administratie
  • Doorverwijzen van deelnemers naar andere hulp voor financiële problemen
  • Werken met 'Voor ‘t zelfde geld'


Data eerstvolgende extra trainingen:

Week 19:  dinsdag 8 mei 2018            Spreekvaardigheid NT2
Week 20:  donderdag 17 mei 2018     Begeleiden bij Lezen
Week 21:  woensdag 23 mei 2018      Begeleiden bij Schrijven
Week 23:  donderdag 7 juli 2018         Werken met methode Succes!