Educatie

Alles is te leren!

Taal | Rekenen | Computer

Wij bieden verschillende educatietrajecten voor volwassenen aan op het gebied van de Nederlandse taal,
rekenen en digitale vaardigheden.
 

Wanneer je je bij ons aanmeldt, kijken we met jou naar wat je wilt leren en waarom je wilt leren.
We maken een plan wat zo goed mogelijk aansluit bij jouw wensen en niveau. 


Wat wil jij leren?